Lindströms boktryckeri – Stephanie Carleklev

När man kliver in hos Lindström boktryckeri i Växjö är det som att ge sig ut på en tidsresa genom Smålands tryckerihistoria. Sedan 1927 har det familjeägda tryckeriet, som grundades 1883, haft sina lokaler mitt emot Domkyrkan i Växjö. Även om verksamheten under åren utökats och utvecklats så bevarade man maskiner och verktyg samt en stor del av det tryckta material som skapats genom åren. Tryckeriet övergav till exempel aldrig den gamla beprövade blytekniken men bevarade trä- och blytyper, tryckpressar och verktyg som delvis härstammar från tryckeriets första årtionde.

Lindströms boktryckeri är en plats på vilken man kan lära sig om den tekniska utvecklingen inom tryckindustrin. Här kan vi se hur teknologier ständigt utvecklades och förbättrades – på gott och ont. En teknik som ett tryckeri investerat i kunde snabbt bli förlegad och överges i förmån för en annan.

Harald Lindström, som idag driver tryckeriet, har varit verksam sen 1965. Han är den fjärde generationen boktryckare som håller hantverkskunnandet levande och som ännu kan dela med sig av sin kunskap och sina berättelser från ett långt och spännande yrkesliv.

Text: Stephanie Carleklev

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp