Glasriket tillhör alla

Glasriket tillhör alla drivs av journalisten Peter Lejon och kommunikatören Björn Boode. Under flera års tid har de hållit fullsatta föreläsningar där de berättar om stort och smått från Glasrikets historia. År 2020 fick de Region Kalmar Läns kulturpris för detta arbete. Tillsammans driver de Facebook-sidan Glasrikets historia.

De är båda samlare. Vad de framför allt samlar är historier om glasriket. Om sitt arbete berättar de:
– Vi lyfter på okända stenar, för upp dem i ljuset och sätter in dem i ett oväntat sammanhang. Ett glasföremål blir som vackrast när man fyller det med närvaron av de människor som skapat glaset. All vår kunskap bottnar i vår bakgrund och vår passion för det levande arvet Glasriket.

För Lära om arkivet delar de med sig några av dessa historier.

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp