Livet i skogen

Livet i skogen ger spår på träden. Det kan vara insekter som har vandrat under barken, någon som har gnagt på en topp som därför delar sig, fuktighet eller något som får ett träd att vrida sig. Det är liv som lämnar unika avtryck på trädet. Det är spår som formar en skogens dagbok eller skogens arkiv. Det är spår som den moderna skogsindustrin klassificerat som ”skadat trä”. Det är en klassificering med en lång historia går tillbaka till en tid då Sverige industrialiseras, en tid där också skogen skulle gå ifrån att vara natur, vara skog, till att bli en industriell vara. I introduktionen till skriften Regler och antydningar för Sortering af Plankor, Battens och Bräder från 1888 står det att “För trävarurörelsen vore det utan tvivel fördelaktig, om likhet kunde åstadkommas i virkesorteringen vid alla brädgårdar”. I projektet Tack Skogen 2.0 undersöker MADAM snickeri & restaurering detta trä med unika uttryck.

Foto: Myra Wippler
Foto: Myra Wippler

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp