Vävstugor i Småland

Under 2022 och 2023 besöker den danska textildesignern Rosa Tolnov Clausen och Finlandsbaserade konshistorikern Daniele Burlando vävstugor i Småland som en del av Lära om Arkivet och Kalmar konstmuseums residensprogram Bodycake. Projektet fokuserar på att samla in och kommunicera alternativa, outtalade eller nedprioriterade historier, samt att reflektera över framtiden.

Sverige har en lång och stark industriell textil- och modetradition. I Sverige finns även en levande tradition av handtillverkade textilier genom många vävstugor. Projektet utforskar infrastrukturen för vävstugor i Småland. På vilka grunder och villkor finns de? Hur är de uppbyggda organisatoriskt och praktiskt? Syftet med projektet är att berätta och kartlägga de olika konstruktionerna, samt att reflektera över vävstugornas framtid.

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp