Dädesjö gamla prästgård

Dädesjö gamla prästgård är en del av en unik småländsk kyrk- och prästgårdsmiljö. Huset som lär ha uppförts på 1700-talet, men där delar antagligen är ännu äldre, var nära att rivas under 1920-talet. Tanken var då att bygga en ny och modernare prästgård. Hembygdsföreningen som idag förvaltar fastigheten lyckades dock rädda mangårdsbyggnaden och kringliggande byggnader tack vare olika insatser från bybor och utomstående. Idag är hela området skyddade som byggnadsminne.  

 I Hembygdsgården finns ett välbevarat prästgårdskök, stora och små samlingssalar och ett par museirum med textilsamling, skolutställning och en utställning om fönsterglastillverkningen i Ramnåsa. I den unika textilsamlingen finns stora mängder vardagstextiler bevarade. Utöver den fysiska representationen av dessa kläder, speglar de – liksom många arkitektoniska detaljer – en attityd av återhållsamhet, finurlighet och omsorg.  

 Text av Stephanie Carleklev 

Smålands Lincentrum

Smålands Lincentrum vill bevara kunskap om linhantering och odling. Målet är att samla och sprida kunskap kring lin och linhantering i Småland genom tiderna, i syfte att bevara en levande tradition av högt kulturellt värde. Genom detta ska föreningen verka för en meningsfull sysselsättning och en god landskapsvård samt öka kunskapen om det miljövänliga linet. Linfibern låter oss göra närproducerade kläder och andra textilier, utöver de många övriga användningsområdena linet har. Föreningens bas för verksamheten har sedan starten 1994 varit hantverkshuset Sländan som ligger i anslutning till Dädesjö hembygdsgård. 

I hantverkshuset finns en utställning om lin och textiler och i anslutning en verkstad med båda gamla och moderna maskiner som används vid bråkning, skiktning och häckling av lin. Det finns även en rad olika spinnrockar. Utanför husen finns det varje år en liten linodling med olika sorter spånadslin. Genom åren har föreningen anordnat: spinnegillen och spinntävlingar, kurser och seminarier om lin, odling och beredning, studieresor, spinningskurser, samt demonstrationer och utställningar kring linhantering och textilt hantverk. 

Text av Stephanie Carleklev

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp