Här omkring går vidare till Form/Design Center i Malmö!

Här omkring berättar om olika hantverks- och designhistorier som finns i Småland, en plats som många av oss lärt känna genom framgångsrika glas- och möbelindustrier. Utställningen  visades först i Pukebergs utställningshall sommaren 2023 och nu går utställningen vidare i något bearbetad form till Form/Design Center i Malmö 22/11 2023–14/1 2024!

Här hittar du beskrivningar av samtliga medverkande och den nedladdningsbara publikationen Lära om arkivet/(Re-)learning the Archive.

Läs mer om utställningen, relaterade programpunkter och aktuella öppettider hos Form/Design Center.

UTSTÄLLNING: Här omkring

Glödritad trätavla av Tuomo Nieminen

13 maj–27 augusti, 2023
Pukebergsområdets utställningshall, Nybro

Genom projektet Lära om arkivet skriver Designarkivet designhistoria som du aldrig sett det skrivas förut! I utställningen Här omkring stiger Designarkivet åt sidan och ger plats åt de småländska berättelser om design och hantverk som inte finns i arkivets samling. Utställningen sammanfattar projektet Lära om arkivet och prövar en metod att verka som designarkiv genom en inkluderande, lyssnande och lärande praktik. Läs mer om utställningen och utställningens medverkande bland våra samlingar.

I november går utställningen vidare till Form/Design Center i Malmö, håll utkik i våra kanaler för mer information.

MEDVERKANDE
Magnus Bärtås & Behzad Khosravi Noori, Dädesjö Hembygdsförening, Annika Elmqvist, Makda Embaie, Frantzwagner sällskapet, Hönsalottas Luffarmuseum, Kalmar Läns Hemslöjd, MADAM snickeri och restaurering, Evelina Mohei, Tuomo Nieminen, Ann Rydh, Sandsjö hembygdsgård, Studio Goja, Rosa Tolnov Clausen & Daniele Burlando.

GALON NYBRO

Under våren 2022 arbetade Ida Liffner och Marthe Roosenboom i Studio Goja i redaktion tillsammans med barn från Hagbyskolan. Resultatet, GALON SÖDERMÖRE, blev en platsundersökning och kartläggning av barnens Södermöre i tidskriftsformat som innehåller allt från reportage, till badplatstips och pinsamma berättelser. Nu kan vi med glädje berätta att Studio Goja startar redaktion i Nybro tillsammans med elever från Madesjöskolan! Under hösten kommer eleverna, tillsammans med Studio Goja, undersöka Nybro och tidskriftsformatet tillsammans. Vi ser alla mycket fram emot av att ta del av resultatet!

Koppars geografi – residensprojekt av Makda Embaie

Vad kan kopparna i våra skåp berätta för oss? När användes de och hur hamnade de där? Vilka var de människor som sålde serviser, men också tavlor genom att knacka dörr? Under oktober är konstnären och poeten Makda Embaie på plats i projektet Koppars geografi. Projektet är en del av Lära om arkivet och Kalmar konstmuseums residensprogram Bodycake.

Nationalstaten och språk är centrala begrepp i Makda Embaies (f.1994) konstnärskap. Verken tar sig i uttryck genom ljud, text, film och installationer. Vad händer när konsten praktiserar och försöker genomleva frågan om vad språk är? Hur kan vi praktisera språk och andra uttryck som en specifik erfarenhet istället för att betrakta språket som egendom till nationalstaten? Hon har studerat vid Biskop Arnös författarskola och tagit en post-masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm i Decolonizing architecture. År 2020 tog hon sin kandidatexamen i konst vid Konstfack, Stockholm. Därefter studerade hon vid Konsthögskolan i Oslo och tog en MFA 2022. Hon har deltagit i utställningar så som Phantoms of the Commons på Tensta konsthall (Stockholm), Folk tror Foxtrot på Kunstnerens hus (Oslo), Breaking bread and Language på Aereal och festivalen Borealis (Bergen), Min tunga är ett ankare på Konsthallen Blå stället (Göteborg), Köksfläkten på Bananaz (Oslo), Dreaming Coffee på Radio Cyklopen (Stockholm), Nu när vi varit med varandra på Medborgarhuset i Hägerstensåsen (Stockholm), Genom mig på Centrum för Fotografi (Stockholm) och Stockholms Kvinnohistoriska.

SAVE THE DATE! 29/11

We, Anja Neidhardt and Christina Zetterlund, would like to invite you to a seminar on 29th November 2022, 9:30 – 16:00, at Kulturparken Småland in Växjö, Sweden, and together with us discuss and challenge museum practices in design and beyond. Together we will investigate how we, through our various experiences, can re-think what a design museum is and does. Museums, as is the case of design, developed in parallel with Western Modernity with its way of forming knowledge and shaping a world. As philosopher Bayo Akomolafe says: “there is a need to go awkward”. Our idea is to create a (temporary) platform that will allow us to share our experiences of our very own ways of going awkward, and to collaboratively build knowledge from there. 

During the day we will listen to practitioners and researchers that has been working with how we can re-learn and re-make museums practices, how we enable other agencies and other histories to take place. You will be able to listen to Lisa Baumgarten (Institute of Design Research), Michael Law Barrett (The Museum of World Culture), Sabrina Rahman (University of Exceter), Anna Westman Kuhmunen (Ájtte, the Swedish Mountain and Sami Museum), and Vanessa Zeissig (Scenographer and Researcher), and us. But we do not want the day to be just about listening but also about sharing experiences and thinking together about some of the components we would like in a future museum. Therefor there will be opportunities for both listening and sharing. The listening will be broadcasted through Zoom but you need to be at Kulturparken for the sharing.

It would be wonderful if you would like to join us on the 29th!

Register with: christina.zetterlund@designarkivet.se
Please indicate whether you will participate on site or listen in through Zoom

Vävvänner! Vill du bidra med en väv till en textil karta?

I samarbete med Kalmar läns Hemslöjd kommer vi att skapa en textil karta som ska visa Småland och det stora antalet vävstugor och vävare som finns i området. Vi vill tillsammans med er, genom denna karta, manifestera mängden och mångfalden av vävstugor och vävare. Därför vill vi skapa kartan genom provbitar från er!

Som vävstuga eller vävare kan man bidra till denna karta genom att skicka en väv till Hemslöjden i Kalmar län. Väven behöver inte vara stor, det kan vara en provbit eller något som blivit över – en väv vi kan återbruka. Vår förhoppning är att många vill bidra med vävar till vår karta. De vävar som samlas in kommer att sammanfogas och bilda botten till kartan, vars former sedan ska broderas.

Den färdiga kartan kommer att visas på en utställning sommaren 2023 som produceras av Designarkivet. Det vore verkligen fantastiskt om ni ville medverka till denna manifestation.

Så här gör ni för att bidra till den textila kartan
Skicka en eller flera vävar som är minst 10×10 cm, i en ljus färgställning till:

Kalmar läns Hemslöjd
Pukebergarnas väg 26
382 34 Nybro

Märk vävarna med namnet på vävstugan/vävaren och vävteknik. Det är fint om vi också får namnet på den som har vävt. Skicka även med kvittot för porto, så får ni ersättning för det.

Vid frågor kontakta Thea Östin, textil hemslöjdskonsulent i Kalmar län
thea.ostin@kalmarhemslojd.se
0481-167 52

Vävstugor i Småland

Under 2022 och 2023 besöker den danska textildesignern Rosa Tolnov Clausen och Finlandsbaserade konshistorikern Daniele Burlando vävstugor i Småland som en del av Lära om Arkivet och Kalmar konstmuseums residensprogram Bodycake. Projektet fokuserar på att samla in och kommunicera alternativa, outtalade eller nedprioriterade historier, samt att reflektera över framtiden.

Sverige har en lång och stark industriell textil- och modetradition. I Sverige finns även en levande tradition av handtillverkade textilier genom många vävstugor. Projektet utforskar infrastrukturen för vävstugor i Småland. På vilka grunder och villkor finns de? Hur är de uppbyggda organisatoriskt och praktiskt? Syftet med projektet är att berätta och kartlägga de olika konstruktionerna, samt att reflektera över vävstugornas framtid.

GALON : BARNREDAKTION

Våren 2022 sätter Studio Goja igång projektet GALON : BARNREDAKTION. Tillsammans med barn på Hagbyskolan bildar Studio Goja en redaktion och skapar de ett journalistiskt dokument som kartlägger barnens platser utifrån barnperspektivet. Tidskriften som format passar som en ögonblicksbild av barnens perspektiv på just den här platsen, i just den här stunden – senaste nytt!

Barnens platser utforskas utifrån många ingångar. I sportbilagan får vi en förståelse för ortens idrottskultur, vilka klubbar som finns och vad som saknas, samhörighet och utanförskap, framgång och motgång. I kulturdelen kan vi prata om konst! Redaktionen kartlägger det pågående kulturlivet, och hur barnen hittar och deltar i barnkultur – genom spel, film, det helgöppna biblioteket? Det finns möjlighet att prata om lokalpolitik, elevråd, hur barnen upplever sin möjlighet att påverka och förändra.

Studio Goja är en designverkstad för barn och barns berättelser och drivs av Marthe Roosenboom och Ida Liffner. Studio Goja jobbar för och tillsammans med barn och unga, med stort fokus på designprocessen som arbetsredskap och barnkonventionen som grund. Visionen är att stärka alla barns alla språk och bygga hållbara arenor där de får komma till uttryck. GALON : BARNREDAKTION genomförs i samarbete med Lära om arkivet och Kalmar konstmuseums residensprogram Bodycake.

De resandes kulturarv i Småland

De resande, eller resandefolket, är den enda grupp inom den nationella minoriteten romer som oavbrutet har levt i Sverige sedanåtminstone 1600-talet. De resande har en varaktig närvaro i Småland sedan århundraden. Tillsammans med Frantzwagner Sällskapet kommer Lära om arkivet inom ramen för projektet De resandes kulturarv i Småland att skildra de resandes långa närvaro i landskapet och hur minoritetens liv alltid har präglats av ett samspel med det omgivande samhället. Projektet syftar till att med dokumentationen De resandes kulturarv (PDF) som grund fördjupa och sammanställa kunskapen om de resandes långa historia i Småland. Genom konkreta exempel kommer projektet att materialisera berättelser som går på tvärs med många stereotypa föreställningar och visa hur resande exempelvis tjänat som soldater i den svenska armén, varit borgare i småstäder, handlat med glas och porslin från bruken, kastrerat allmogens hästar, sålt hantverk och kryddor i gårdarna med mera. De resande var på så vis en självklar företeelse även i allmogens liv i det förindustriella Sverige.

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp