Emmabodabygdens arkivförening

Lära om arkivet pratar med Pähr Gustavsson, en av initiativtagarna till Emmabodabygdens Arkivförening som inledningsvis hette Vissefjärdabygdens Arkivförening. Han är fortfarande mycket engagerad i arkivets verksamhet.  

Kan du berätta lite om Emmabodabygdens Arkivförenings bakgrund? 

Det kom till 1983 då vi hade gjort projektet I Glasriket – Människan, miljön, framtiden och ville skapa något mer permanent. Det fanns gamla föreningslokaler i Vissefjärda som vi byggde om till ett föreningsarkiv. Utifrån detta har vi långsamt byggt vidare och fått mer verksamhet och bättre lokaler. Bland annat gick våra medlemsföreningar samman och finansierade ett rullarkiv. År 2006 fick vi digitala och visuella arkiv.  

Vi har hela tiden fått fler arkiv. Projektet Kris i repris hade samlat ihop äldre noter från musikföreningarna. De äldsta var noter från Lessebo från sent 1800-tal. När Torsten Jansson köpte glasbruken ville han sälja samlingarna på auktion. Kommunen gick då in och köpte dem. Föremålen hamnade på The Glass Factory men här fanns ju också många arkiv som låg lite över allt. Vi gjorde då ett avtal med Emmaboda kommun att vi skulle ta hand om dessa arkiv. Här finns bilder, räkenskaper, personalliggare, skisser. Och här finns olika filmer, bland annat en film från 1960-talet om Boda som måste ha visats på amerikansk TV.  

Ideella krafter har varit viktiga i uppbyggandet av arkivet. Allt material som vi fick från Kosta vägde 17 ton. Det transporterades till arkivet med hjälp av ideella lokala krafter som bland annat kom från hembygdsgården. 17 personer arbetade utan någon betalning för att de tyckte att det var viktigt att materialet bevarades.

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp