Moheda hembygdsgård

Moheda hembygdsgård är rik på berättelser – historiska som samtida. Här finns exempelvis hus som började flyttas hit när hembygdsgården grundades 1935 och objekt som skapades av unga för bara några år sedan. På hembygdsgården kan du titta på de 18 hus som har placerats här, lära om utbildningshistoria på skolmuseet i det nybyggda kulturhuset och följa sagospåret.

Bland husen i parken hittar du två som tidigare stod i Svänan, ett område som låg väster om sjön Stråken på gränsen mellan Moheda och Aneboda socknar. Genom att gå in i Anders Johans ryggåsstuga och Jordkulan Dalen kan vi få insyn i hur mindre bemedlade bodde under en stor del av 1800-talet och i början av 1900-talet. Svänan bestod av ett kluster av torp men framför allt backstugor. För att betala för boendet gjorde invånarna dagsverken men jordbruket räckte inte till för att försörja de boende. Därför ägnade de sig också åt olika former av hantverk som att tillverka tofflor, korgar och borstar, vävning eller plockade bär.

Hembygdsföreningen har publicerat den innehållsrika boken Svänan – de fattigas kungarike skriven av Anders Johansson och Lennart Elofsson. Där får vi lära känna såväl området som bostäderna och deras invånare. Här går det bland annat att läsa om byggnaderna som finns på hembygdsgården. De skriver att byggnaderna i Svänan var ”mycket enkelt utformade och byggda med det material som fanns i närheten”. De var omålade på ett sätt att de ”smälte nästan samman med naturen omkring sig”. Här kan vi läsa om hur det bland Svänans invånare fanns en stark sammanhållning. Området började avfolkas i slutet av 1800-talet då invånarna gav upp kampen mot Svänans mycket steniga jord och började i stället ta arbeten i industrin.   

Hembygdsgården inrymmer så många olika historier. Här finns avtryck som de unga lämnat efter sig i projektet Rymliga rum som började hösten 2018. I projektet fick barn och unga genom olika former av kreativitet möta historia och skapa sina egna berättelser. På flera håll är spåren från projektet synliga och skapar här en inbjudan inte bara till de barn som deltog i projektet utan också för andra unga besökare.

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp