GALON : BARNREDAKTION

Våren 2022 sätter Studio Goja igång projektet GALON : BARNREDAKTION. Tillsammans med barn på Hagbyskolan bildar Studio Goja en redaktion och skapar de ett journalistiskt dokument som kartlägger barnens platser utifrån barnperspektivet. Tidskriften som format passar som en ögonblicksbild av barnens perspektiv på just den här platsen, i just den här stunden – senaste nytt!

Barnens platser utforskas utifrån många ingångar. I sportbilagan får vi en förståelse för ortens idrottskultur, vilka klubbar som finns och vad som saknas, samhörighet och utanförskap, framgång och motgång. I kulturdelen kan vi prata om konst! Redaktionen kartlägger det pågående kulturlivet, och hur barnen hittar och deltar i barnkultur – genom spel, film, det helgöppna biblioteket? Det finns möjlighet att prata om lokalpolitik, elevråd, hur barnen upplever sin möjlighet att påverka och förändra.

Studio Goja är en designverkstad för barn och barns berättelser och drivs av Marthe Roosenboom och Ida Liffner. Studio Goja jobbar för och tillsammans med barn och unga, med stort fokus på designprocessen som arbetsredskap och barnkonventionen som grund. Visionen är att stärka alla barns alla språk och bygga hållbara arenor där de får komma till uttryck. GALON : BARNREDAKTION genomförs i samarbete med Lära om arkivet och Kalmar konstmuseums residensprogram Bodycake.

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp