Lära om arkivet

Design formades parallellt med en västerländsk modernitet, med industrisamhällets sätt att producera och att organisera samhället. Den har varit en del av en utveckling till den samtid som vi nu befinner oss i. Det är en tid där frågan om att forma en hållbar utveckling, i ordets alla meningar, har blivit akut. Därför måste vi ompröva det befintliga och söka andra stigar, också för design. Vi behöver lära om arkivet. 

Designarkivet i Pukeberg har ett unikt innehåll. Här kan besökaren möta många olika designprocesser. Genom formgivares skisser får vi lära oss om aspekter som den färdiga produkten inte berättar. Samtidigt är arkivet inriktat på den enskilda designerns arbete, på produkterna, vilket gör att andra perspektiv har försvunnit. Det kan handla om sådant som rör det immateriella kulturarvet, om materialkunskaperna, platserna för produktion och bruket. Vi söker därför genom Lära om arkivet vidga Designarkivet till en mångfald av berättelser som skildrar hur livet har formats i olika vardagar. I Lära om arkivet söker vi att belysa en designhistoria som berättar om andra sammanhang och forma nya relationer. Vi söker att utvidga designhistorien för att härifrån  formulera andra berättelser om vår samtid och skapa möjliga hållbara framtider.

Relationen mellan dåtid, nutid och framtid är väsentlig i projektet. Lära om arkivet ska inte förstås enbart som ett historieskrivande projekt, utan här står historia i relation till formandet av vår samtid och därmed också framtid.  Där modernitetens design var problemlösande och ”platslös” söker projektet att argumentera för platsens betydelse i design, för lokala kulturers specifika förståelse och agens. Därför är projektet också väsentligt för en samtida design och hantverk som idag söker en annan roll bortom just problemlösandet. Det är en design som söker att agera på en plats, i processer, i samhället tillsammans med de som lever här.

Projektet hävdar därför betydelsen av plats inte bara i skrivandet av historia utan också i förståelse av samtida design och hantverk. Småland är Lära om arkivets plats. Det är en geografi där en del av Designarkivets objekt har producerats genom bland annat en framgångsrik glas- och möbelindustri. Dock har inte mycket av den svenska designhistorien skrivits härifrån. Istället är denna historia formulerad från de större städernas akademier, museer och arkiv. Samtidigt är Småland en plats där det finns många fantastiska amatörmuseer, hembygdsgårdar och andra historiska nätverk som berättar om hur olika vardagar har formats, om materialkunskaper, om hantverk och hur livet i bygderna har gestaltats. Projektet föreslår därför Designarkivet inte som en enskild plats utan som en karta vilken flätar samman olika platser och varierande perspektiv. 

I projektet lär vi om tillsammans och skapar en brokig designhistoria. Vi söker ny kunskap tillsammans med alla nyfikna i och utanför Småland – med unga, äldre, designer, hantverkare, studenter, pensionärer och många fler. 

VÄLKOMMEN! 

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp