Bergkvara Sjöfartsmuseum

Bergkvara har sedan medeltiden varit en plats där man bedrivit sjöfart och marknader. Sedan slutet av 1700-talet fanns båtbyggeri i Bergkvara. Det skulle dock dröja fram till handelsfrihets-förordningen i mitten av 1800-talet innan utvecklingen i Bergkvara tog fart. Varvsnäringen kunde växa bland annat genom att snickare och timmermän inte längre var bundna till skrån.

I Bergkvara Sjöfartsmuseum, som är inrymt i ett hundraårigt hamnmagasin, berättas bland annat en designhistoria om skeppstillverkning. I början av 1900-talet var Bergkvara en av Sveriges största hemmahamnar för segelfartyg. På museet finns därför också föremål som berättar om olika aspekter av sjöfarten men också om de så kallade ”pitprops”, träkonstruktioner som stöttar upp gruvgångar, till Storbritanniens kolgruvor som producerades i Småland.

Pitprop, träkonstruktion för att stötta upp gruvgångar.

Museet berättar också om sjöfarandets materiella kultur. Bland föremålen hittar en exempelvis den rika hantverkskulturen som fanns ombord på skeppen, det så kallade sjömansarbete som skapades under långa färder.

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp