Hönsalottas Luffarmuseum

Vi träffar Göran Johansson och Inger Rydbrink som driver det fantastiska museet Hönsalottas Luffarmuseum i Boda Glasbruk – ett unikt museum som berättar om de många kringvandrande som fanns i Sverige under 1885–1957.

Vem var Hönsalotta?
Hönsalotta, alias Anna Charlotta Carlsdotter. Hon var en av de kända luffarna i Östergötland. Hon föddes 1840. Till att börja med bodde hon i sitt föräldrahem och skötte om sin pappa tills han dog. Därefter flyttade hon in i en grannstuga där hon kom att sköta om en ensamstående farbror som också ganska snart passerade vidare mot evigheten. Därefter förföll denna lilla stuga i Malexander och Hönsalotta bestämde sig då för att flytta ut och börja vandra runt i bygderna i Östergötland och hjälpa till med dagsverke. Hon dog senhösten 1920. Man fann henne då ihjälslagen i Malexanderskogarna. Man visste hon bar på en massa kopparpengar som hon fått då hon hjälpt till. Dessa var dock borta då man hittade kvarlevorna efter henne under ris och annat bråte.

Vilka var luffarna?
De kunde varit du och jag, den som blev ställd utanför – den som inte följde strömmen. Det var den som var lite utsatt i samhället, den som inte passade in i normen, den som ville ha sin frihet. Det fanns också dem som var sommarluffare, när våren kom ville man i väg.

Fortsätt läsa ”Hönsalottas Luffarmuseum”

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp