Voxtorps Landsbygdsmuseum – Magnus Petersson

En mans passionerade samlande och ett antal hembygdsvänners lika passionerade vårdnad om, och gestaltande av, denna samling ligger till grund för Voxtorps Landsbygdsmuseum. Birger Carlssons donerade samling är mångfacetterad med bruksföremål som speglar den hissnande utvecklingen under 1900-talet. Birger hade föresatt sig att samla ett exemplar av varje föremål han hanterat under sitt långa yrkesverksamma liv. Samlingen har efterhand utökats med ytterligare donationer som på olika sätt bidragit till museets helhet. Uppe på den rymliga höskullen visas objekten i uppbyggda miljöer; en smedja, en handelsbod, en träverkstad osv. I en avdelning visas hur en kakelugn muras upp med rök-kanalerna synliga för betraktaren, i en annan visas föremål från Birger Carlssons lemonad- och svagdricksbryggeri.

Valet av plats för museet är i sig intressant. Här, på Voxtorps gamla prästgård startade Dackefejdenen! Vid midsommar 1542 anlände Nils Dacke med en skara uppretade män till gården, slet ut och dräpte brukaren och häradsfogden Nils Larsson liksom fogden Arvid Västgöte. Som representanter för de nya påbud och skatter som lades på allmogen var fogdarna ofta hatade. Den förtryckande men diffusa statsmakten fick i dessa ämbetsmän ett ansikte, de blev en tydlig fiende att vända sig emot när frustration och missnöje övergick i väpnad resning.

Fortsätt läsa ”Voxtorps Landsbygdsmuseum – Magnus Petersson”

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp