Åsens by

Åsens by ligger i Haurida socken, högt belägen på det småländska höglandet. Här får vi möta ett landskap med byggnader och djur som var typiska i en småländsk jordbruksmiljö vid sekelskiftet 1900.

I landskapet finns spåren av äldre tiders brukningsmetoder. Små åkertegar, ängs- och hagmarker kantade av den så typiska trägärdesgården. Byn har en historia tillbaka till 1500-talet och är en så kallad oskiftad by. Att Åsens by är oskiftad innebär att byn berättar om landsbygden som den såg ut före de genomgripande jordägarreformerna storskiftet och laga skifte under 1700- och 1800-talet. Målsättningen med jordägarreformerna var att samla gårdarnas ägor till mer sammanhållna enheter och skapa förutsättningar för ett mer rationellt, produktivt och lönsamt jordbruk. En del i laga skifte var det så kallade utflyttningstvånget, där bönderna var skyldiga att flytta ut från byarna och bosätta sig vid den nya mark som de blivit tilldelade. 

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp