Per Brahe och Gränna: historien om hur romanifolk fick laglig rätt att vistas i Sverige – Sebastian Casinge

I historien om hur romanifolk fick laglig rätt att vistas i Sverige intar riksdrotsen Per Brahe och grevskapet Visingsborg en nyckelroll.

Under 1500- och stora delar av 1600-talet var lagstiftningen hård mot ”tattare och zigenare” – två begrepp som i äldre tid var helt synonyma. Prästerskapet skulle inte befatta sig med dem, varken döpa deras barn eller begrava deras döda. I en förordning från 1637 slås fast att ”tattare” som påträffades i landet kunde avrättas utan rättegång. Kvinnor och barn skulle föras ur landet. De ”tattare och zigenare” som befann sig i riket var genom själva sin existens olagliga.

Sveriges deltagande i religionskrigen under 1600-talet medförde att en mängd utländska soldater värvades på kontinenten för att strida i den svenska armén. En del av de värvade soldaterna var vad vi idag kallar romer och i den samtida krigspropagandan förekom tidigt beskyllningar att Sverige använde sig av ”zigenare” i sin här. Eftersom rekryteringen i allmänhet skedde utanför Sveriges gränser kanske man inte ansåg sig behöva ta hänsyn till den drakoniska lagstiftning som gällde i Sverige? En del av de romska soldaterna fann så småningom vägen till Sverige med sina familjer och hade bevis på att de tjänat den unga stormakten.

Fortsätt läsa ”Per Brahe och Gränna: historien om hur romanifolk fick laglig rätt att vistas i Sverige – Sebastian Casinge”

Vävstugor i Småland

Under våren 2022 genomförde textilformgivaren Rosa Tolnov Clausen tillsammans konsthistorikern Daniele Burlando den första delen i sitt residens som de gör tillsammans med Lära om arkivet och Kalmar konstmuseums residensprogram Bodycake. I sitt projekt är de nyfikna på vävstugor i Småland. Genom att besöka vävstugor och prata med alla de som väver här vill de samla in och kommunicera alternativa, outtalade eller nedprioriterade historier samt reflektera över framtiden. Under våren 2023 kommer de att genomföra en andra del i projektet. Så här skriver Rosa Tolnov Clausen och Daniele Burlando själva om projektet och vad de upptäckt bland vävstugorna i Småland:

In the spring of 2022 art-historian Daniele Burlando and textile designer Rosa Tolnov Clausen visited eight hand-weaving spaces, or “vävstugor” in both rural and urban locations in the region of Småland. The purpose of the visits was to begin forming an idea of how and under what circumstances hand-weaving spaces and practices exist in the region today.

The visits particularly sparked an interest in the archives and memories of the weavers frequenting each weaving space. Most featured archives consisting of recipes for textile projects, giving insight into trends and developments of hand-weaving through time. In some cases, textiles created in the space and circumstances around their weaving had been regularly documented and described, providing insight into weaving practices in the spaces throughout time periods of various lengths.

Fortsätt läsa ”Vävstugor i Småland”

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp