Kalmar Folkrörelsearkiv

Dansklubben Spinnrockarna, De Arbetslösas Förening, Dunö vägförening, Folkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen, JUF Jordbrukarnas ungdomsförbund, Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund, Kalmar Arbetarekommun, Kalmar Grafiska Fackförening, Konstnärscentrum Kalmar, Kooperativa Kvinnogillet, PRO Graniten, Stiftelsen J.A.G.S. Träskulpturer, Sv. Träindustriarbetareförbundet, Vassmolösa byalag, och många, många fler. De är alla föreningar som har sina arkiv hos Kalmar Folkrörelsearkiv, en förening som samlar och bevarar det folkliga engagemanget.

Det är en stor mångfald av föreningar som samsas här i hyllorna hos Kalmar Folkrörelsearkiv. Tillsammans visar de olika föreningsarkiven civilsamhällets organisering i förhållande till såväl fritid, politik och skapande av rättigheter. Några föreningsmedlemmar organiserar också studiecirklar där de materialiserar sin historia där Folkrörelsearkivet stödjer historieskrivningen med resurser. Ett aktuellt exempel är föreningen Slakteriarbetarnas Museum som tillsammans med Lars Olsson, professor emeritus vid Linnéuniversitetet, har haft en cirkel för att skriva föreningens historia. I gruppen har en pensionerade slakteriarbetare vid KLS-Ugglarps slakteri ingått och de har formulerat en historia som sträcker sig tillbaka till tiden då bönderna startade andelsslakteriet. År 1917 bildades fackföreningen. Hos Kalmar Folkrörelsearkiv kan du köpa två publikationer som förmedlar denna historia.

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp