Oskarshamns Grafiska Museum

Oskarshamns Grafiska Museum går det att ta del av typografihistoria, handsättning, bokbinderi och kuvertframställning. Här finns maskiner och material som berättar om en historisk kunskap att framställa detta material. Vad som gör museet unikt i relation till många andra grafiska museer är att du här kan ta del av, utöver tryckerihistoria, facklig historia – om hur typografarbetare arbetade för sina rättigheter.

Tryckeriet, där Oskarshamns Grafiska Museum är inrättat, har sin bakgrund i Typografförbundets eget tryckeri. Tryckeriet bildades i samband med att man började ge ut Oskarshamns-Bladet, som grundades 1902, i samband med en arbetskonflikt. Typografförbundet hade lyckats få fram en ”enhetlig tariff för de typografiska yrkena i Sverige”, men det var svårt att få arbetsköparna att gå med på den överenskomna summan. Oscarshamnspostens och Oskarshamns-Tidningens typografer inledde därför en strejk.

För att vinna konflikten och värna om medlemmarna startade de strejkande, med stöd av förbundet, ett eget tryckeri och en egen tidning. Det första numret av Oskarshamns-Bladet kom ut lördagen den 25 oktober 1902. Tidningen engagerade sig i frågor som gällde arbetarnas brist på rättigheter, folkbildningsarbete, den allmänna rösträtten, nykterhetsfrågor och kooperationens utveckling.

År 1907 undertecknades äntligen tariffavtalet av Oscarshamnsposten och Oskarshamns-Tidningen och blockaden från de strejkande kunde avbrytas. Det gick ekonomiskt inte så bra för Oskarshamns-Bladet som slutligen lades ned 1909. Tryckeriet överlevde dock och kom så småningom att få namnet Tryckeri AB Primo som var verksam fram till 1999.

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp