Medverkande Här omkring

Form: Lisa Olausson

Designarkivet som karta, design av Evelina Mohei

Genom att påstå att plats har betydelse i design, något som måste ta sin utgångspunkt i lokala kulturers specifika förståelser och agens, har projektet Lära om arkivet prövat ett helt annat sätt att verka som designarkiv. Det är ett designarkiv som inte finns på en enskild plats utan är snarare en karta som flätar samman många olika platser, museer och varierande perspektiv. Hela Småland blir på så sätt ett potentiellt designarkiv. Denna karta är bara en början till hur ett sådant arkiv skulle kunna se ut.

Tack, skogen!
MADAM snickeri & restaurering

I MADAMs verksamhet som finsnickare står hållbarhet i fokus vilket leder dem till att ständigt ompröva invanda föreställningar som de möter i sin vardag. Genom ett gediget hantverk utmanar de ett industriellt sätt att betrakta trä och synliggör historiska strukturer.

Detalj av Ann Rydhs broderade karta.

Vävstugan
Kalmar läns Hemslöjd & Ann Rydh

Tillsammans med Kalmar läns Hemslöjd uppmärksammar vi vävstugan, ett viktigt kreativt rum på den småländska landsbygden. Kartan är gjord av brodösen Ann Rydh som har skapat den med vävprover från olika vävstugor och väverskor från Småland.

Förlagor till möbelornament
Sandsjö Hembygdsförening

Dessa förlagor användes för att skapa ornament på en del av de möbler som tillverkades på Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors under 1940–1950-talet. Genom en kombination av maskinbearbetning och bildhuggerihantverk gick det att framställa budgetvarianter av de annars exklusiva stilmöblerna. Möbeldekorationer kunde därför bli tillgängliga även för de som hade mindre pengar – ornament för alla!

I utställningen visar vi också ett skrin tillverkad av fabriksarbetaren Aron Johansson.

Trådslöjd
Hönsalottas Luffarmuseum

Hönsalottas Luffarmuseum möter vi de människor som av olika orsaker spenderade en stor del av sitt liv till fots, som bodde i mer eller mindre tillfälliga bostäder och tjänade sitt uppehälle genom att bland annat göra och sälja ”trådtjack”, trådarbetesprodukter.

Bräv
Rosa Tolnov Clausen & Daniele Burlando

Bräv är ett förslag till en självständig kvartalsvis utkommande tidskrift. Namnet kommer från en sammanslagning av ”brev” och ”väv” vilket både berättar om tidskriftens format – en sida, ett brev – liksom att dess innehåll handlar om kulturer kring vävning och vävstugan. Bilden visar en av de många vävstugor i Jönköpings län som Tolnov Clausen och Burlando besökte under sitt residensprojekt.

Lagade kläder
Dädesjö Hembygdsförening

Klädesplaggen från Dädesjö Hembygdsförenings fina textilsamling berättar om en tid då textil var exklusivt. Det är kläder som är ovanliga att se idag eftersom få av dem finns samlade och bevarade. Dessa plagg har lagats många gånger och har tagits om hand för att vara länge – det var dyrt att skaffa nytt.

GALON
Studio Goja med barn från Hagbyskolan och Madesjöskolan

I den platsundersökande tidningen GALON får vi senaste nytt från barnens Södermöre och Nybro. Genom tidningens olika redaktioner, från politik och kultur till sport och serier, speglar barnredaktionerna sina platser utifrån många olika intressen och perspektiv.

I Glasriket – människan, miljön, framtiden
& Annika Elmqvist

Annika Elmqvists illustrationer på glas berättar om olika aspekter av projektet I Glasriket – människan, miljön, framtiden. Projektet, som genomfördes 1978–1983 på initiativ av ABF i Lessebo och Nybro tillsammans med Svenska Fabriksarbetare-förbundets avdelningar 2, 44 och 122, är en viktig föregångare vad gäller utvidgad designhistorieskrivning i Småland.

Foto: Peter Westrup

Sölning, glaskonst & glödritade tavlor
Tuomo Nieminen

Tuomo Nieminen är en av Sveriges främsta glasskulptörer som arbetat som glasblåsarmästare i såväl Bergdala som Kosta. Under en period kunde han inte arbeta i hyttan och för att få utlopp för sin kreativitet började han därför göra glödritade tavlor. I utställningen visas hans tavlor jämte ett urval av hans egen glasproduktion, hans experimentella och nyfikna sölning. Tuomo Nieminen har också formgett Lära om arkivets skylt.

Illustration av Johan Georg Arsenius, ur Krigsarkivets samlingar.

De resande – ett romanifolk
Frantzwagner Sällskapet

De resande har en lång och dokumenterad historia i Småland, även om de spåren idag inte är synliga. Det rör sig om en historia som är tätt sammantvinnad med livet på landsbygden – kanske är det därför den är svår att särskilja? För att synliggöra denna, på en och samma gång, svenska och romska historia har vi samarbetat med Frantzwagner Sällskapet.

Stillbild ur Koppars geografi, Makda Embaie, 2023

Koppars geografi
Makda Embaie

Kanske är hemmet det mest omfångsrika designarkivet? I Makda Embaies verk Koppars geografi undersöker hon en servis som fanns i hennes hem – en omtyckt servis som användes vid högtidliga tillfällen som födelsedagar.

Läs mer om Makda Embaies residensprojekt.

Foto: Jan Olsson

Hotel Al Rasheed – en svensk-irakisk designhistoria

Berättelsen om det spektakulära Hotel Al Rasheed, som byggdes av Skanska i Kalmar 1978–1982, är en komplex och oskriven svenskirakisk designhistoria om design av yppersta kvalitet, världspolitik och krig.

Läs om utställningen Hotel Al Rasheed och Orrefors från sommaren 2022.

Designarkivet

Designarkivets omfångsrika samling berättar om den enskilde professionella formgivarens praktik och kreativa processer, men också om designindustri i Sverige. Flera av de producenter som levererade till Hotel Al Rasheed finns representerade i samlingen varav många är välkända från den svenska designhistorien.

Stillbild från Om gästfrihet, Magnus Bärtås & Behzad Khosravi Noori, 2023

Om gästfrihet
Magnus Bärtås & Behzad Khosravi Noori

I Om gästfrihet utförs ett experiment som skulle kunna kallas nekromanti: en död människa förmås tala till oss levande om det förgångna. I verket möter vi Layla Al-Attar (1944–1993), en irakisk konstnär som talar om Hotel Al Rasheed och om vad det innebär att vara en gäst hos makten.

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp