Vävvänner! Vill du bidra med en väv till en textil karta?

I samarbete med Kalmar läns Hemslöjd kommer vi att skapa en textil karta som ska visa Småland och det stora antalet vävstugor och vävare som finns i området. Vi vill tillsammans med er, genom denna karta, manifestera mängden och mångfalden av vävstugor och vävare. Därför vill vi skapa kartan genom provbitar från er!

Som vävstuga eller vävare kan man bidra till denna karta genom att skicka en väv till Hemslöjden i Kalmar län. Väven behöver inte vara stor, det kan vara en provbit eller något som blivit över – en väv vi kan återbruka. Vår förhoppning är att många vill bidra med vävar till vår karta. De vävar som samlas in kommer att sammanfogas och bilda botten till kartan, vars former sedan ska broderas.

Den färdiga kartan kommer att visas på en utställning sommaren 2023 som produceras av Designarkivet. Det vore verkligen fantastiskt om ni ville medverka till denna manifestation.

Så här gör ni för att bidra till den textila kartan
Skicka en eller flera vävar som är minst 10×10 cm, i en ljus färgställning till:

Kalmar läns Hemslöjd
Pukebergarnas väg 26
382 34 Nybro

Märk vävarna med namnet på vävstugan/vävaren och vävteknik. Det är fint om vi också får namnet på den som har vävt. Skicka även med kvittot för porto, så får ni ersättning för det.

Vid frågor kontakta Thea Östin, textil hemslöjdskonsulent i Kalmar län
thea.ostin@kalmarhemslojd.se
0481-167 52

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp