Skanskas betongprover till Hotel Al Rasheed

Mitt i industriområdet på Verkstadsgatan 36, Kalmar, kan du se ett stycke svensk-irakisk designhistoria. Där, mitt bland industrier och lastbilar, står en rad betongelement. På nära håll går det att se att de har en fint mönstrad yta – ett betongelement har till och med färgat glas.

Vad du kan se här är prover till en fasad som Skanska gjorde till det fantastiska Hotel Al Rasheed, Bagdad, som Skanska i Kalmar hade i uppdrag att bygga mellan åren 1978–1982. Hotellet skulle byggas för att hålla Alliansfria rörelsens sjunde toppmöte som var planerat att hållas i Bagdad 1982. Det var ett viktigt möte där delegater från det globala syd skulle diskutera stora gemensamma frågor. Ett möte av denna vikt behövde en inramning, en lokal, som kunde motsvara sammankomstens dignitet.

Hotellbyggnaden ritades av den danska arkitekten Ole Helweg och inredningen levererades i huvudsak av svenska företag, flera av dem från Småland. Det sparades inte på några kostnader i formandet av mötets materiella inramning. Resultatet var ett extraordinärt hotell där allt från minsta bestick till fasadens utformande var av yppersta kvalitet – det finaste som världen då kunde uppbringa.

Alliansfria rörelsen var mycket viktig. Den organiserade ett stort antal stater i det globala syd som ville agera självständigt bortom kalla krigets två ideologiska block och var mycket inflytelserika. Det blev aldrig något möte. År 1982 var Irak i krig med Iran som bombade nära hotellet för att manifestera att det inte gick att hålla något möte här. Kvar stod det fantastiska hotellet som även i sin fortsatta historia kom att stå i världspolitikens korsdrag ­– och kvar finns också dessa betongelement i ett industriområde i Kalmar.

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp