Hotel Al Rasheed och Orrefors – en berättelse om ett fantastiskt hotell och spektakulära kristallkronor

I samband med Sommarutställning Pukeberg 2022 visar Lära om arkivet, i samarbete med forskningsprojektet Designhistoria i andra geografier, utställningen Hotel Al Rasheed och Orrefors – en berättelse om ett fantastiskt hotell och spektakulära kristallkronor. Utställningen är öppen 18/6-6/8, alla dagar 11-17 (stängt midsommarhelgen).

Foto: Jan Olsson/Skanska

I denna utställning vill vi uppmärksamma ett stycke oskriven svensk-irakisk designhistoria – en historia om design av yppersta kvalitet, världspolitik och krig.

Alliansfria rörelsens sjunde toppmöte planerades att hållas i Bagdad 1982. Det var ett viktigt möte där delegater från det globala syd skulle diskutera stora gemensamma frågor. Ett möte av denna vikt behövde en inramning, en lokal, som kunde motsvara sammankomstens dignitet. Uppdraget att utföra bygget gick till Skanska i Kalmar 1978. Hotellbyggnaden ritades av den danska arkitekten Ole Helweg och inredningen levererades i huvudsak av svenska företag, flera av dem från Småland. Det sparades inte på några kostnader i formandet av mötets materiella inramning.

Vi visar två filmer i utställningen. I Sverige och byggexporten ­– Al Rasheed i Bagdad (14 min) berättar Skanska själv om hela produktionen. Bagdadkristallerna – Berättelsen om Orrefors och ett sagolikt hotell (24 min) av journalisten Agneta Gustavsson och filmaren Rolf Magnusson, handlar om Orrefors, kristallkronorna och alla de som arbetade med beställningen.

Här berättas en småländsk del, om hur Orrefors skapade de spektakulära kristallkronorna som beställdes till hotellet. Orrefors fick uppdraget för att det bara var de som kunde producera den kvalitet som beställaren efterfrågade. Det var en mycket stor order som bidrog till att rädda bruket ekonomiskt i början av 1980-talet. I utställningen kan du se skisser till kristallerna och några av de möbler som gjordes för Hotel Al Rasheed.

Alliansfria rörelsen var mycket viktig. Den organiserade ett stort antal stater i det globala syd som ville agera självständigt bortom kalla krigets två ideologiska block och var mycket inflytelserika under denna period. Det blev aldrig något möte. År 1982 var Irak i krig med Iran som bombade nära hotellet för att manifestera att det inte gick att hålla något möte här. Kvar stod det fantastiska hotellet som även i sin fortsatta historia kom att stå i världspolitikens korsdrag.

Har du eller någon som du känner bidragit till att skapa detta fantastiska hotell får du gärna höra av dig! Kontakta Christina Zetterlund på christina.zetterlund@designarkivet.se eller 076–7953023. Hinner du inte se båda filmerna under ditt besök finns de även att se här på vår hemsida under utställningsperioden.

Utställningen görs i samarbete mellan Designarkivets projekt Lära om arkivet som stöds av Kulturrådet och Region Kalmar Län och forskningsprojektet Designhistoria i andra geografier vid Linnéuniversitet vilket finansieras av Riksantikvarieämbetet.

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp