Dädesjö gamla prästgård

Dädesjö gamla prästgård är en del av en unik småländsk kyrk- och prästgårdsmiljö. Huset som lär ha uppförts på 1700-talet, men där delar antagligen är ännu äldre, var nära att rivas under 1920-talet. Tanken var då att bygga en ny och modernare prästgård. Hembygdsföreningen som idag förvaltar fastigheten lyckades dock rädda mangårdsbyggnaden och kringliggande byggnader tack vare olika insatser från bybor och utomstående. Idag är hela området skyddade som byggnadsminne.  

 I Hembygdsgården finns ett välbevarat prästgårdskök, stora och små samlingssalar och ett par museirum med textilsamling, skolutställning och en utställning om fönsterglastillverkningen i Ramnåsa. I den unika textilsamlingen finns stora mängder vardagstextiler bevarade. Utöver den fysiska representationen av dessa kläder, speglar de – liksom många arkitektoniska detaljer – en attityd av återhållsamhet, finurlighet och omsorg.  

 Text av Stephanie Carleklev 

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp