GALON Södermöre är en platsundersökning tillsammans med barn i Södermöre kommundel, Kalmar. Tillsammans med Studio Goja har barn från Hagbyskolans fritidsverksamhet arbetat som redaktion för att kartlägga barns platser och närmiljö utifrån barnens perspektiv.

Deltagandet i projektet var på frivillig basis och redaktionen bestod av 5–6 medlemmar i blandade åldrar. Redaktionen träffades vid fem tillfällen för att arbeta på magasinets innehåll. Redaktionen undersökte vad mediet ”tidning” är, vilka former en tidning kan ha och vad den kan innehålla. Med egna anteckningsböcker och press-tags experimenterade redaktionen med olika journalistiska tekniker som artiklar, intervjuer, reportage och serieteckning. Redaktionen fick även träffa journalisten Anna Eskilsson, SödermörePosten, som berättade om hur det är att jobba journalistiskt och hur man hittar spännande berättelser.

Resultatet blev GALON Södermöre – ett magasin om Södermöre kommundel utifrån perspektivet från barn som bor och går i skolan där. Magasinet handlar om allt från fritidsaktiviteter till var de bästa glasställena är, pinsamma händelser, dikter och en Södermöre-safari. I GALON Södermöre kan du också läsa om de bästa lekarna och badplatserna.

Välkomna till barnens Södermöre!

GALON Södermöre är en del av projektet GALON : BARNREDAKTION. Projektet drivs av Studio Goja i samarbete med Lära om arkivet och Kalmar konstmuseums residensprogram Bodycake. Stort tack till alla barn och vuxna på Hagbyskolans fritidsverksamhet!

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp