Virserums möbelindustrimuseum

Ljudupptagning från den remdrivna verkstaden hos Virserums möbelindustrimuseum

I detta museum möter vi processen. Vi kan se hur möbler har tillverkats, hur träet har sågats, detaljer har snidats och hur det sätt samman till en färdig möbel. Det är historia om arbete men också om hantverksskicklighet och teknisk utveckling. Museets äldsta maskin är en fotdriven ramsåg som är från 1700-talet. Den kunde användes för sågning av svängda snitt.  

Större delen av museet domineras av verkstaden som får sin kraft från ett vattenhjul som hålls igång genom vatten från Virserumsån. Naturens krafter var en förutsättning för produktionen. Verkstaden drivs av remmar som löper av och an i taket. Vi kan här inte bara se hur möblerna utan också höra remmarnas hummande, maskinernas slamrande och känna dess vibreringar. Vi får en upplevelse av hur det var att arbeta i denna bullriga miljö. På en stolpe läser vi att hörselskydd var en ovanlighet och att det lätt hände att en finger eller hand ”kom i vägen för klingor, stål och kuttrar”. 

Vi lär också känna de skickliga händerna som skapade stilmöblerna i ek. Här finns verktygen för snidandet av möblernas många detaljer. I början var detta en uppgift som gjordes av bönderna i trakten. De kunde dryga ut sina inkomster genom att snida möbeldetaljer till industrin. Därför finns här en hantverkshistoria som inte avgränsas av industrin. På övervåningens möbelutställning kan vi se en alm-möbel som tillverkades av lantbrukaren och snickaren Jonas Magnus Jonsson i Rödamossa. Vi kan här läsa att denna möbel ”är ett typiskt exempel på den fantastiska kunnighet som fanns i bygden och som många gånger ledde till att industrier startades”. Här ser vi också ett formrikt sängöverstycke som träskulptören Theodor Karlsson gjorde till sig själv.  

Arbetsmiljö kommer från virserumsföretaget Karl Johan Ekelund som grundades 1883. Senare blev företaget Oskar Edvard Ekelunds snickerifabriks AB, även kallat ”Bolaget” i folkmun. Det var ett företag som specialiserade sig på att framställa stilmöbler i ek; ett mer exklusivt material. Ekelunds etablering gav upphov till att fler möbelindustrier etablerades. Under glansdagarna på 1940-talet fanns ett 40-tal möbelindustrier i Virserum. Störst på orten var förstås Ekelunds med som mest 240 anställda medan närmare 500 personer arbetade i Virserums övriga möbelindustrier. Många företag sysslade brett med möbeltillverkning men där fanns även mer nischade verksamheter som Klackfabriken, Virserums stoppmöbler och Vilhelmssons stolfabrik. Så småningom gick affärerna sämre och flera av traktens företag lades ned på 1970-talet.  

1983 grundas Föreningen Träarbetarnas museum som 1989 öppnar Virserums Möbelindustrimuseum. Med anledning av de föregående årens nedläggningar såg föreningens medlemmar ett behov av att dokumentera och bevara minnen från bygdens industrier. Museets lokaler var ursprungligen ett vattendrivet sågverk från Ekelunds och är belägen på Bolagsområdet där ”Bolaget” tidigare hade sina fabrikslokaler.  

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp