Skogstokig – en vanföreställning om skador

Foto: Myra Wippler

Den 20 februari 2022 öppnade utställningen Skogstokig – en vanföreställning om skadorVirserums konsthall. I Skogstokig får vi ta del av vad MADAM snickeri & möbelrestaurering arbetat med i projektet Tack skogen 2.0. Projektet, som påbörjades oktober 2021, har sin utgångspunkt i så kallat skadat trä – virke som sorterats bort ur träindustrins standardiserade virkeshantering. I Tack skogen 2.0 har MADAM tagit vara på detta bortsorterade virke och skapat objekt där skadan får vara i fokus.

I utställningen medverkar även finsnickaren Lova Öberg som genomgick fortbildning till möbelsnickare hos MADAM. Vi stiftar även bekantskap med konst-, arkitektur, och designgruppen MYCKET som gestaltat en magisk skogsvärld som omger MADAMs objekt. Utöver möblerna visas ett slags skadearkiv med slöjdföremål som, likt MADAM, tagit vara på det skadade virkets olika unika uttryck. Skogstokig – en vanföreställning om skador finns att besöka på Virserums konsthall till och med 4 december 2022.

Tack skogen 2.0 genomförs i samarbete med Virserums konsthall, Linnéuniversitetets Artist in Residence Linné och Lära om arkivet.

ALMSTOL

I denna sittmöbel har MADAM utgått från avlånga bitar av massiv alm från ett nerlagt snickeri. Träet var förmodligen tänkt att bli stolsben om det inte innehållit färgskiftningar, mjuk röta och hornkvistar.

Foto: Virserums konsthall

BJÖRKVEDSSTOL

En kväll när ett vedträ av björk skulle läggas på brasan visade det sig att vedklabben var begåvad med rödkärna. En rödkärna är en missfärgning i virket som björken skapar som ett försvar mot kyla och dåliga vätskeförhållanden inom stammen. Denna vilstol med vedförvaring består av butiksförpackad björkved som bearbetats av MADAM för att presentera en så visuellt varierad palett av björken som möjligt.

Foto: Virserums konsthall

ASKEN SOM INTE BLEV NÅGOT

Ett av de träslag MADAM ville ta sig an var asken, men det blev ingen slutprodukt. Trädet som stockarna sågades upp från var för normativt ”perfekt”. Däremot upptäcktes vid klyvning av en bit med begynnande röta en gammal spik. Främmande föremål av metall gör att det inte går att bearbeta trät med moderna snickerimaskiner. Maskinerna förstörs i processen och risken för gnistbildning är stor.

Foto: Virserums Konsthall

Besök Virserums konsthall för att se resterande verk, läsa om de olika träslagen och dess skador och ”encyklomagi”!

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp