Studio Goja

Vi träffar designduon bakom Studio Goja. De är en av Lära om arkivets residensdesigner för 2022. Tillsammans med barn på Hagbyskolan i Södermöre driver de just nu projektet GALON : BARNREDAKTION. 

Hej Studio Goja! Kan ni berätta lite om er själva? 
Vi som driver Studio Goja är Marthe Roosenboom och Ida Liffner. Vi träffades på masterutbildningen Child Culture Design på HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk) i Göteborg. Vi har båda bakgrund i illustration och arbetserfarenhet av att jobba med barn men ville ta det ett steg vidare. Utbildningen lyfter vikten av att samarbeta med, eller i alla fall involvera, målgruppen som vi designar för. Eftersom vi båda intresserade oss för att utveckla metoder för HUR man kan jobba med barn och göra dem delaktiga i processer som berör dem, började vi samarbeta redan under studierna. Studio Goja anlitas numera av kommuner och andra organisationer som vill göra barn delaktiga i olika processer. Det kan vara allt från stadsplanering eller utveckling av en skolgård.  

I projektet GALON : BARNREDAKTION har ni valt att jobba med tidskriften som format, skulle ni vilja berätta om tankarna kring det?  
Tidskriften som format passar som en ögonblicksbild av barnens perspektiv på just den här platsen, i just den här stunden. Precis som att nyheter blir gamla snabbt, och lösnummer försvinner i arkivet. För en djupare förståelse hade du behövt prenumerationen för att vara uppdaterad hela tiden. Så är det också med barnperspektivet. Det räcker inte att ha pratat med några barn för 10 år sedan för att kunna säga att man vet vad barn nu behöver. Tidningsformatet låter oss också utforska ämnen ur många olika perspektiv utifrån intresse.  

Varför är det viktigt att lyfta barnperspektivet? 
Historien skrivs av de med makt. När vi nu lagstadgar barns rätt till inflytande så är det också hög tid att skapa utrymme för barn och ungas beskrivningar av sina egna platser och sin samtid. Vi ser att fördelen för de som deltar är att de får större förståelse för sin position i omvärlden. Samtidigt erbjuds de vuxna en fördjupad bild som ju även innefattar barns och ungas perspektiv. 

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp